NESTE GENERASJONS PROGRAMVARE
UFOSOFT er et komplett og fullintegrert økonomisystem, langt på vei et ERP-system, som håndterer de fleste administrative rutiner i et firma. Det baserer seg på dagens velprøvde SunPro-programmer, men blir ført videre på en framtidsrettet plattform, med nye utviklingsverktøy, og med dagens og framtidas oppgaver for øye.
Programmet dekker tradisjonelle funksjoner som Lønn, HR, Regnskap, Fakturering, Abonnement, med flere. Ovenfor ser du kontrollpanelet som styrer de mange modulene i UFOSOFT. 
Les mer under Neste generasjon i menyen.
DAGENS PROGRAM
Dagens program heter SunPro Lønn og SunPro Regnskap, og disse er integrerte på en måte som gjør dem til et komplett økonomisystem for små og mellomstore bedrifter. Også større bedrifter håndteres fint, særlig bedrifter som har mange ansatte, og som har sin hovedaktivitet konsentrert omkring disse.
Les mer under Dagens generasjon i menyen.
NYE SAMARBEIDSPARTNERE eller eiere
Det gjenstår mye arbeid med UFOSOFT, altså neste generasjons program, før det kan sendes ut på markedet. Og siden hovedutvikleren har nådd aldersgrensa for lengst, og derfor nå trekker seg tilbake, trengs det nye eiere for å komme videre. 
På det grunnlaget ønsker vi snarest å komme i kontakt med aktuelle programvarefirma, som vil fortsette å utvikle det nye UFOSOFT.
For programvarefirma som bare er interessert i å skaffe seg et godt lønnsprogram til sin egen portefølje, kan det også være lurt å ta en prat med oss. Vi vurderer alle muligheter.
Det ideelle vil kanskje være at et lite firma med 2-3 drevne utviklere overtar det hele. Disse bør ha god kompetanse på økonomi, samt på Visual Basic og Visual Studio, gjerne også C#.
Les mer under Samarbeidspartnere i menyen.
BRANSJER
UFOSOFT er i utgangspunktet bransjeuavhengig, slik at det passer å bruke for de fleste typer firma. Programmets allsidighet og fleksibilitet gjør det likevel mulig å tilpasse det ytterligere til bransjer med spesielle behov.
En særdeles effektiv spesialløsning finnes for bemanningsfirma. Også regnskapskontorer og aviser/tidsskrifter er godt tilpasset til dagens program.
Les mer under Bransjer i menyen.
HISTORIKK
Adonis, senere SunPro, og sist Ufosoft, har blitt grunnlagt av én og samme person. Han startet i bransjen i 1970, og har holdt det gående som systemanalytiker og programutvikler fram til i dag, etter sigende lenger enn noen andre her i landet. Hans eventyrlige historie omkring disse eminente programmene bør du lese.
Les mer under Historikk i menyen.
Tilbake til toppen