ORGANISASJON
I dag finnes det to aksjeselskap i organisasjonen vår. 
UFOSOFT HOLDING AS sitter med alle programrettigheter til SunPro- og UFOSOFT-programmene. Firmaet er heleid av Arne Gjerde.
UFOSOFT AS er et firma som er heleid av UFOSOFT HOLDING AS. UFOSOFT AS leier så rettighetene til programmene, og er ansvarlig for utvikling, markedsføring, salg, support. For disse rettighetene skal det betales royalty av alle inntekter.

HVILKET SAMARBEID TRENGER VI?
Arne Gjerde er nå 74 år gammel og trekker seg nå tilbake. Derfor er det de siste årene lagt godt til rette for at det skal kunne skje, ved at andre kan komme inn og overta. Alle eksisterende kunder er sagt opp med virkning fra 01.03.2023. Support ytes fram til denne datoen.
De som var ansatt i UFOSOFT AS har gått over i andre jobber, og utviklingsarbeidet med UFOSOFT4 er satt på vent. Dette gjør at man kan vurdere framtidige løsninger på ganske fritt grunnlag.
Hvis du, som programleverandør, allerede har ditt eget økonomisystem, men bare mangler et skikkelig lønnsprogram til dette,  kan vi også diskutere en løsning for dette. Du vil da kunne integrere vårt lønnsprogram i din egen totalløsning, kanskje uten eksklusiv rett.

HVILKE MULIGHETER LIGGER I EN OVERTAKELSE?
Programmet har svært stort potensial, men det trengs utvikling i et års tid til for å kunne lansere UFOSOFT4 i markedet. 
Inntil da må man kjøre på SunPro-programmene, for en eventuell eksisterende kundebase.

HVORDAN KOMME I GANG?
Hvis du eller din organisasjon er interessert i et samarbeid, så er det flere modeller vi kan se for oss. 
Et alternativ er at UFOSOFT HOLDING AS først selger alle rettigheter til UFOSOFT AS. Deretter kan du kjøpe deg inn i UFOSOFT AS, helt eller delvis.
Et annet alternativ er at UFOSOFT HOLDING AS kansellerer avtalen med UFOSOFT AS. Deretter kan rettighetene selges til et annet firma.
Det finnes også andre varianter, som at du kjøper alle rettighetene direkte fra UFOSOFT HOLDING AS. Eller bare de rettighetene som du måtte være i behov for.
Det er en forutsetning at Arne Gjerde kan trekke seg helt ut av det daglige arbeidet ganske snart. Han vil inntil da kunne jobbe på konsulentbasis for nye rettighetshavere, dels med opplæring og dokumentasjon til de nye utviklerne, og dels kanskje med support til eksisterende kunder.

HVILKE OPPGAVER KOMMER FØRST?
Hvis du, eller ei gruppe som du er med i, overtar, så gjelder det naturligvis å skaffe dyktige utviklere, hvis du ikke allerede har dem tilgjengelige.
SunPro er utviklet i Visual Basic 6, et verktøy som har vært svært solid gjennom lang tid. Men i dag begynner det å bli litt avleggs.
UFOSOFT4 ble opprinnelig besluttet utviklet i Xojo, og en del arbeid er gjort der. Senere har vi imidlertid gått over til å jobbe med Visual Studio, kombinert med C# eller VB.NET. Dette fordi det er en plattform som det er mye lettere å skaffe kompetanse på her i landet.
Svært mye i SunPro er lagt opp slik at det kan langt på vei konverteres og implementeres direkte i UFOSOFT4. Derfor kan arbeidet gå fort framover, under forutsetning av at utviklerne har kunnskap om både gammel og ny plattform.
Hvis kompetansen på utviklerne er høy, noe den bør være, kan jobben gå raskere enn ovenfor skissert.

MULIGENS SLIK?
Den tilsynelatende raskeste måten å få UFOSOFT4 markedsklart på, er trolig at Arne Gjerde lager fiks ferdig alle skjermbildene i Visual Studio. Deretter kan samarbeidspartner eller ny eier konvertere all programkode fra VB6, til enten C# eller VB.NET.
Forutsatt at konverteringspersonellet har kompetanse både på VB6 og det nye språket, kan jobben da trolig være gjort på halve tiden. 
Testing gjør man eventuelt i fellesskap, slik at vi sikrer at det nye UFOSOFT4 har samme eller bedre funksjonalitet enn VB6-versjonen.
I markedet finnes det noen programmer som mer eller mindre automatisk kan konvertere kode fra VB6 til VB.NET eller C#. De fleste av disse er kostbare, men vi har funnet ett brukbart som er ganske rimelig.
ATTEST FRA NOEN KUNDER I SEPTEMBER 2021
«Kommer til å savne deg Arne, helt surrealistisk å tenke på at du snart slutter av, det er trist å tenke på. Du har alltid vært der når jeg har strevet med mine feil opp igjennom, helt siden jeg startet i 1995. Det er ikke noe du ikke har kunnet hjelpe meg med i fortvilelsens stund. Du er en av de få som driver med IT jeg kjenner, som alltid svarer ordentlig uansett hvilke spørsmål man lurer på. Mange er «høy på seg selv», og det er slitsomt når man ikke er videre interessert i data selv 😊»
Her er en annen reaksjon fra en som nettopp har fått nyheten om at vi lover en fortsettelse også i 2022, og at Arne blir med på laget:
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!  Vi er absolutt med på videreføringen. Tusen takk for at vi får muligheten! Den servicen og oppfølgingen vi får hos deg er unik! Måtte det aldri ta slutt. Dette var den beste nyheten på lenge!
Og denne:
Så godt å høre!
Vi hadde hatt utrolig trivelig samarbeid gjennom mange år og jeg håper at du kan fortsette litt til og finner folk som kan videre utvikle ditt livsverk.

Tilbake til toppen