ORGANISASJON
I dag finnes det to aksjeselskap i organisasjonen vår. 
UFOSOFT HOLDING AS sitter med alle programrettigheter til SunPro- og UFOSOFT-programmene. Firmaet er heleid av Arne Gjerde.
UFOSOFT AS er et firma som er heleid av UFOSOFT HOLDING AS. Sistnevnte leier ut rettighetene til UFOSOFT AS, som da er ansvarlig for utvikling, markedsføring, salg, support. For disse rettighetene skal det betales royalty av alle inntekter.

HVILKET SAMARBEID TRENGER VI?
Arne Gjerde er nå 73 år gammel og trenger å trekke seg tilbake snart. Derfor er det de siste årene lagt godt til rette for at det skal kunne skje, ved at andre kan komme inn og overta, enten helt eller delvis.
De som var ansatt i UFOSOFT AS har gått over i andre jobber, og utviklingsarbeidet med UFOSOFT4 er satt på vent. Dette gjør at man kan vurdere framtidige løsninger på ganske fritt grunnlag.
Support ytes som før til eksisterende kunder, spesielt innenfor avløserlag/landbrukstjenester, og kundene er fortsatt lojale. 
Det er faktisk muligheter til å øke antall kunder betydelig innen dette segmentet mot slutten av 2021, hvis en samarbeidspartner kommer raskt nok på banen. I så fall vil denne samarbeidspartneren kunne tjene penger fra første dag.
Hvis du allerede har ditt eget økonomisystem, men bare mangler et skikkelig lønnsprogram til dette,  er en slik løsning også noe vi kan diskutere.

HVILKE MULIGHETER LIGGER I ET SAMARBEID ELLER EN OVERTAKELSE?
Programmet har svært stort potensial, men det trengs utvikling i et års tid til for å kunne lansere UFOSOFT4 i markedet. Inntil da må man kjøre på SunPro-programmene, som jo er fullt oppegående og svært funksjonelle.
Hvis man kan utvide innenfor avløserlag/landbrukstjenester, som skissert ovenfor, vil man på dette segmentet kunne få løpende lisensinntekt på minst 3 millioner per år. Dette alene vil være nok til å drive firmaet med 3 utviklere det kommende året, noe som anses tilstrekkelig for å få UFOSOFT4 fiks ferdig.
Deretter ansetter man flere medarbeidere, for å kunne gå bredt ut i markedet, disse vil da lønnes av nye inntekter. Fremdeles bør 3 utviklere være tilstrekkelig i en periode.
Landbrukstjenester er altså det segmentet som man vil komme i gang med umiddelbart. Men på samme tid vil UFOSOFT4 være fullt funksjonelt for nye kunder i det horisontale markedet, pluss at det lar seg enkelt tilpasse vertikalt til mange ulike bransjer.
HVORDAN KOMME I GANG?
Hvis du eller din organisasjon er interessert i et samarbeid, så er det flere modeller vi kan se for oss. 
Et alternativ er at UFOSOFT HOLDING AS først selger alle rettigheter til UFOSOFT AS. Deretter kan du kjøpe deg inn i UFOSOFT AS, helt eller delvis.
Et annet alternativ er at UFOSOFT HOLDING AS kansellerer dagens avtale med UFOSOFT AS. Deretter kan rettighetene selges eller leies ut til et annet firma.
Det finnes kanskje også andre varianter. 
Det er en forutsetning at Arne Gjerde kan trekke seg helt ut av det daglige arbeidet ganske snart. Han vil likevel kunne jobbe på konsulentbasis for nye rettighetshavere i ett år framover, dels med opplæring og dokumentasjon til de nye utviklerne, og dels med support til eksisterende kunder.

HVILKE OPPGAVER KOMMER FØRST?
Hvis du, eller ei gruppe som du er med i, overtar, så gjelder det naturligvis å skaffe dyktige utviklere, hvis du ikke allerede har dem tilgjengelige.
SunPro er utviklet i Visual Basic 6, et verktøy som har vært svært solid gjennom lang tid. Men i dag begynner det å bli litt avleggs.
UFOSOFT4 ble opprinnelig besluttet utviklet i Xojo, og en del arbeid er gjort der. Senere har vi imidlertid gått over til å jobbe med Visual Studio, kombinert med C# eller VB.NET. Dette fordi det er en plattform som det er mye lettere å skaffe kompetanse på her i landet.
Svært mye i SunPro er lagt opp slik at det kan langt på vei konverteres og implementeres direkte i UFOSOFT4. Derfor kan arbeidet gå fort framover, under forutsetning av at utviklerne har kunnskap om både gammel og ny plattform.
Hvis kompetansen på utviklerne er høy, noe den bør være, kan jobben gå raskere enn ovenfor skissert.

MULIGENS SLIK?
Den tilsynelatende raskeste måten å få UFOSOFT4 markedsklart på er trolig at Arne Gjerde lager fiks ferdig alle skjermbildene i Visual Studio. Deretter kan samarbeidspartner eller ny eier konvertere all programkode fra VB6, til enten C# eller VB.NET.
Forutsatt at konverteringspersonellet har kompetanse både på VB6 og det nye språket, kan jobben da trolig være gjort på halve tiden. 
Testing gjør man eventuelt i fellesskap, slik at vi sikrer at det nye UFOSOFT4 har samme eller bedre funksjonalitet enn VB6-versjonen.
ATTEST FRA EN KUNDE I SEPTEMBER 2021
«Kommer til å savne deg Arne, helt surrealistisk å tenke på at du snart slutter av, det er trist å tenke på. Du har alltid vært der når jeg har strevet med mine feil opp igjennom, helt siden jeg startet i 1995. Det er ikke noe du ikke har kunnet hjelpe meg med i fortvilelsens stund. Du er en av de få som driver med IT jeg kjenner, som alltid svarer ordentlig uansett hvilke spørsmål man lurer på. Mange er «høy på seg selv», og det er slitsomt når man ikke er videre interessert i data selv 😊»
Tilbake til toppen