SUPEREFFEKTIV LØSNING FOR BEMANNINGSFIRMAER
Det er naturlig å framheve løsningen for bemanningsfirmaer som viktigst, fordi den viser i praksis hvor effektivt kontorarbeid kan gjøres hvis programmet er designet riktig. 
Rundt om i Norge finnes det firma som kaller seg landbrukstjenester (også kalt avløserlag) som dekker de aller fleste kommuner. De er mye større bedrifter enn folk flest er klar over. Riktignok finnes de noen små med bare 30 ansatte, men det finnes også noen riktig store som har opptil 2000 ansatte som de lønner hvert år.
Ikke alle disse lønnstakerne jobber hele tiden, noen kommer og går, noen har fast jobb, noen har turnuser. Det er veldig mange varianter, og dette ser og høres jo fryktelig komplisert ut for alle som prøver å sette seg inn i det. Fordi det er så mange forskjellige arbeidsforhold inne i bildet, og disse endrer seg fortløpende, og alt skal meldes inn til staten hver måned gjennom a-melding.
Ikke minst er det fryktelig kompliserende at mange landbrukstjenester opererer over større regioner, slik at de må kjøre programmet i modus for ambulerende aktivitet. Dette innebærer at arbeidsgiveravgift ikke skal betales ut fra hvilken kommune (= avgiftssone) den ansatte er tilsatt i, men ut fra hvor han jobber til enhver tid. Men ikke alltid det heller, her er det regler som gjør at det er først i ettertid at man kan beregne nøyaktig. Og i ettertid, det vil altså si etter at medlemmene (= oppdragsgiverne) allerede er belastet for kostnader, som også innebærer arbeidsgiveravgift. Følgelig må det også korrigeres noe i dette bildet.
Man skulle da tro at et slikt firma måtte ha en stor stab i administrasjonen for å håndtere alt arbeidet? Vel, det er jo tilfelle med de fleste større bemanningsfirma i dag, de har en stor stab. Følgelig blir det store kostnader, som da må dekkes inn fra oppdragsgiverne. 
Men hos de som bruker SUNPRO/UFOSOFT er det ikke slik. Det finnes eksempler på landbrukstjenesterfirma som bare har to ansatte på kontoret, for å håndtere opptil 2000 lønnstakere/avløsere i løpet av året!
Dette skyldes jo naturligvis dyktige og systematiske personer som jobber på kontoret. Men det ville vært umulig likevel hvis de ikke hadde et supereffektivt dataprogram som utfører det aller meste av arbeidet.
Denne bransjeløsningen er nærmest spesialtilpasset landbrukstjenester, fordi det er disse som har vært vår kundegruppe fram til i dag. Men siden andre typer bemanningsfirmaer har stort sett nøyaktig samme problemstillingene, vil det kunne brukes av de fleste slike.
NB! PÅ GRUNN AV DAGENS EIER SIN TILBAKETREKNING, HAR LANDBRUKSTJENESTEFIRMAENE MÅTTET VELGE EN ANNEN LØSNING FRA OG MED 2023. DERFOR VIL IKKE BEMANNINGS-LØSNINGEN VIDEREFØRES, MED MINDRE DET FINNES ANDRE AKTUELLE KUNDETYPER SOM KAN BRUKE DEN.
Klikk på knappen nedenfor hvis du vil vite litt mer om bemanningsløsningen.
ANDRE BRANSJER
Opp gjennom årene har det vært mange regnskapskontorer som har sagt at SUNPRO er et nærmest perfekt alternativ for dem. I dag er det ikke mange slike igjen som bruker programmet vårt, noe som skyldes at vi de siste 20 årene ikke har drevet markedsføring mot noen markedssegmenter i det hele tatt. 
Dette fordi vår policy har vært å holde på de kundene vi har, ved å gjøre alt for dem, istedenfor stadig å måtte selge til nye kunder. Som vi da må lære opp. Denne policyen har vært suveren for oss i denne perioden, for den har gitt ro til å jobbe med løsningene istedenfor med salg og opplæring. 
Med nye samarbeidspartnere eller eiere inne i bildet, vil det likevel ligge til rette for en betydelig utbredelse for UFOSOFT4 i markedet. Dette muliggjør ny satsing på noen få bransjer, hvis dette viser seg hensiktsmessig. Regnskapskontorer vil da være nærliggende å tenke på. De vil nærmest kunne fullautomatisere belastning av klientene sine, og bokføring av dette, blant mye annet interessant.
Videre er alle firma som opererer med konsernregnskap en naturlig kundegruppe. 
Siden programmet har abonnementsfunksjon, er det også mange typer firmaer som er aktuelle. Det kan være aviser og tidsskrifter, men like mye vannverk og andre som har bruk for en viss grad av distribusjon, kombinert med automatis fakturering på riktige tidspunkt, samt innkreving og automatisk regnskapsføring.
Det må også framheves at de fleste firmaer med mange ansatte vil kunne bruke programmet, med store fordeler framfor andre tilsvarende programmer. Om det bør lages bransjetilpassede rutiner i tillegg, må vurderes.
PROGRAMVERSJONER
Klikk på knappen til høyre for å se litt info om de forskjellige versjonene av programmet UFOSOFT4.
Tilbake til toppen