HOVEDTREKK
Kunder forteller oss at brukervennlighet, samt uovertruffen femstjerners kundeservice, er hovedgrunnen til at de bruker programmet vårt i dag, og at de har gjort det over så lang tid. Etter år 2000 har det ikke vært nødvendig med markedsføring, fordi konseptet med å gjøre alt for kundene, slik at de ikke forsvinner, har fungert utmerket.
Å gå nøye inn på hvordan denne dagens versjon av SUNPRO2 fungerer, skal vi derfor ikke gjøre her. Bare slå fast at siden kundene er så fornøyde, gjør programmet i hovedsak akkurat det det skal gjøre.
SUNPRO2 ser kanskje litt gammeldags ut, det er noen yngre som reagerer på det. Men de som har brukt programmet lenge, ser motsatt på det. De ser på brukervennlighet og funksjonalitet. Og de er opptatt av å få jobben raskt gjort, noe som har vært vår målsetting også, fra dag én.
Det er SunPro Lønn som er krumtappen i programmet i dag. Dette er et av de mest avanserte lønnsprogrammene på markedet. Du legger inn i programmet de dataene som trengs, og du får også ut det du trenger.
For å få inn større mengder med timedata fra lønnstakerne, er det i dag nødvendig og ønskelig at lønnstakerne selv kan registrere timene sine i en nettportal. Derfor er SUNPRO2 integrert med ProResult og WebTemp, hvorfra arbeidstimer for de ansatte kan importeres. 
SunPro Regnskap er også et fullverdig program, som er fullt integrert i SunPro Lønn i SUNPRO2-pakken. Men regnskapsproblematikken er mer generell, og stort sett lik for alle typer firma. Følgelig er det mindre spesialfunksjonalitet ute og går her.
TILBAKEMELDING FRA KUNDE
”Jeg har tidligere brukt to forskjellige lønnsprogrammer, som jeg egentlig var ganske godt fornøyd med. Men de kan likevel ikke måle seg med SunPro Lønn, som jeg nå etter ett års kjøring har foretatt årsoppgjør på. Her er så mange gjennomtenkte detaljer at det er en fryd å jobbe med.”
Tilbake til toppen