HVEM PASSER UFOSOFT EGENTLIG FOR?
UFOSOFT4 er designet i følgende tre programversjoner: MINI, STANDARD og PREMIUM. I tillegg finnes det i dag to spesialversjoner for bemanningsfirma, med noe utvidet funksjonalitet.
Programmet passer for de fleste firmaer i de fleste bransjer, men spesielt godt for et firma som har mange ansatte å holde styr på. Dessuten passer det godt for deg som gjerne administrerer flere enn ett firma, enten det gjelder regnskapsføring for andre, eller du jobber med et konsern.
Når det gjelder de vanlige og obligatoriske funksjonene lønn, regnskap, fakturering og abonnement, så er programmet svært lett og raskt å bruke, og det dekker de fleste behov. 
Programmet passer ikke fullt så godt hvis du har ekstremt mange kunder, kanskje også med hyppig fakturering, eller om du driver med ordrebasert produksjon. Imidlertid er dette funksjonalitet som kan utvikles etter hvert.
Firma med stort fokus på lønn og HR, og gjerne med mange firma, men med mer moderate behov innenfor regnskapsfunksjonene, finner altså sitt optimale program i UFOSOFT4.  Innføring av GDPR og den generelle utvikling ellers i de senere årene, har satt mye sterkere fokus på HR og HRM (Human Resource Management), noe som gir UFOSOFT en stor fordel framfor mange konkurrenter.
PROGRAMVERSJONENES KARAKTERISTIKKER
Nedenfor er angitt hvilke karakteristikker som er satt opp for henholdsvis versjonene MINI - STANDARD - PREMIUM. Priser er oppgitt ekskl. mva. Det tas forbehold om endringer.
Engangspris (etablering)
Månedspris (minimum 2 måneder)
Halvårspris
Lønn
Regnskap
Fakturering
Abonnement
HR
Antall firma (klienter)
Antall samtidige brukere
Antall ansatte per firma
Antall kunder per firma
Antall leverandører per firma
Antall kunder+leverandører per firma
Antall lønnsposter pr person per lønnsperiode
Avdeling og prosjekt
Standard lønnsarttabell
Egendefinert lønnsarttabell
Bruk av lønnstyper
Masseregistrering lønnsposter
Ambulerende virksomhet
Lønnsslipper, fakturaer, etc, også på nynorsk og engelsk
Komplett dokumentasjon i programmet
Konsernregnskap

0  -  0  -  0
295  -  695  -  1950
1475  -  3475  -  9750
Ja  -  Ja  - Ja
Ja  -  Ja  -  Ja
Ja  -  Ja  -  Ja
Nei  -  Nei  -  Ja
Nei  -  Ja  -  Ja
1  -  3  -  899
1  -  3  -  6
5  -  100  -  1000
100  -  1000  -  23000
100  -  1000  -  23000
200  -  2000  -  23000
40  -  70  -  100
Nei  -  Ja  -  Ja
Ja  -  Ja  -  Ja
Nei  -  Nei  -  Ja
Nei  -  Nei  -  Ja
Nei  -  Ja  -  Ja
Nei  -  Nei  -  Ja
Ja  -  Ja  -  Ja
Ja  -  Ja  -  Ja
Nei  -  Nei  -  Ja

Tilbake til toppen