STRUKTURERT OG MODULÆRT
Skjermbildet ovenfor viser hvordan man i UFOSOFT4 kan jobbe med flere moduler samtidig, og med flere vinduer innenfor samme modul. Kontrollpanel ligger normalt alltid øverst til venstre.
Her er kun Ansatte-modulen åpen, og under den kommer oversikt over alle ansatte i vinduet lengst til venstre. Ved å gå inn på en valgt ansatt, vil man kunne åpne vinduer som tar seg av funksjoner som gjelder valgt person. Klikker du så på en annen ansatt, vil innholdet i de åpne ansatt-vinduene skifte innhold og oppdateres fra den nyvalgte ansatte.
Hver modul i Kontrollpanel har sitt eget ikon, og dette ikonet kommer igjen i alle vinduer på alle nivåer som tilhører denne modulen. Dette gjør at hvis man eksempelvis har åpent både kundebilde og ansattbilde samtidig, vil disse ikke så lett kunne forveksles, fordi de har forskjellig identifiserende ikon.
Det er altså i prinsippet mulig å jobbe med mange moduler samtidig, og med mange vinduer i hver modul. Da er det praktisk om du har to eller tre skjermer. Da vil du også sitte med et veldig kraftig verktøy, med god oversikt. 
Eksempelvis kan du ha modul Ansatte åpen på én skjerm, med alle tilhørende åpne vinduer på samme skjermen. Så kan modul Kunder være åpen på en annen skjerm. Eller du kan blande skjermbilder fra flere moduler på samme skjerm, hvis du finner det hensiktsmessig for din arbeidssituasjon.
RYDDIG SKJERMBILDE UTEN FANCY IKONER
For oss er det viktig at skjermbildet skal fortelle klart og tydelig hvilke funksjoner man har til rådighet. Funksjonene skal ikke være skjult bak verktøylinjer med ikoner som en nybegynner ikke skjønner bæret av.
Legg merke til tannhjulet i øverste høyre hjørne. Det finnes i de fleste skjermbilder, og du klikker dette for å endre dine brukerpreferanser (innstillinger) som gjelder nettopp dette skjermbildet.

SELVFORKLARENDE LEDETEKSTER
Her vises enda tydeligere at et skjermbilde skal ikke være overlesset med detaljer og grafikk som bare har til hensikt å tilfredsstille en designers ønsker om å skape noe pent. Det viktigste i et informasjonssystem er jo informasjonen, ikke designet. Derfor bruker vi heller plassen på skjermen til gode forklaringer. 
Skulle dette likevel være for lite informasjon, klikker du F1-tasten, så kommer det opp mer. Og klikker du F1 en ekstra gang, kommer du rett inn i det komplette informasjonsleksikonet (som ellers ligger i Info-modulen), direkte på det kapitlet som er aktuelt for dette skjermbildet.
STANDARD TABELLER
De fleste lønnsprogrammer opererer med en egen programrutine hvor du kan bygge opp og vedlikeholde din egen tabell over lønnsarter og behandlingsregler for disse.  
Dette krever solid kompetanse fra deg som bruker, og det er utrolig mange feil, til dels fatale, som begås av det vi kan kalle amatører på området. Vi vet dette, etter et halvt hundre år i arbeid med lønnskunder.
Dette er ikke negativt ment, men det er et faktum at lønnsproblematikk er et svært krevende fagområde, der regler endrer seg fortløpende, og der de ofte kan være vanskelige å tolke om du ikke er ekspert.
Derfor har vi lagt opp en standard lønnsarttabell som alle skal bruke. Du får ikke lov til å gjøre noen modifikasjoner av tabellen selv. Har du problemstillinger som du mener ikke er håndtert godt nok, skal du legge fram saken for oss, slik at vi kan finne løsningen for deg, og teste at den fungerer etter gjeldende regler. 
Dette kan ofte være at vi forklarer hvordan du løser det på en måte som du ikke har lagt merke til selv. Eller det kan være at vi lager en liten modifikasjon av standardtabellen, som løser problemet både for deg og for andre som måtte komme bort i det samme.
Også andre rutiner og tabeller i UFOSOFT4 vil fungere slik at alt som kan standardiseres, og som kan være litt vanskelig, blir gjort av oss, og ikke av den enkelte bruker. Det vil spare deg for tid og penger. Og ergrelser, ikke minst.
Brukere med helt spesielle behov kan likevel få lov til å lage sin egen lønnsarttabell, evt som en modifikasjon av vår standardtabell. I et slikt tilfelle vil brukeren selv helt og holdent være ansvarlig for at tabellen fungerer slik den skal.

Tilbake til toppen